Guru

Nama Guru MAN 2 LUBUKLINGGAU

Data Guru MAN 2 Lubuklinggau

NoNama/NIPTugas Tambahan
1 Saipul, S.Pd.I., MMKepala Madrasah
 196907141997031003 
 2Drs. J.Ayuti HarunWaka Humas
 196411141994031001 
3 Dra. Hj Arina SuyettyWaka Bidang Akademik
 196805281995032001 
 4Dra. Epta RospalenaWali Kelas X IPA 1
 196909291995032003 
 5Dra. Hj. Samsuarni, M.PdKepala Perpustakaan, Koordinator PKB dan PKG
 196608231998032001 
6 Sayuthi, S.PdPembina Pramuka Kelas XII
 196507141997031002 
 7Ali Gufron, S.AgPembina Keagamaan di bidang Ibadah Tilawah dan Kemasyarakatan
 197108012000031003 
 8Lindawati S,PdWali Kelas XII IPA 2, Koordinator Pembina Olimpiade
 197410172003122003 
 9Dra. Huzaimah, M.Pd.IWaka Sarana Prasarana, Pembina KIR
 197002162005012009 
 10Muryani M.PdWali Kelas XII IPS 1, Pembina TSI dan Kehumasan
 197607012002122002 
 11Ernawati, S.PdWali Kelas XI IPA 2 / Kepala Lab. Biologi, Pembina Mapel Biologi
 198205092005012007 
 12Siti hadida, S.Ag 197012272002122001Wali Kelas X Keagama 1
 13Susilawati, S.PdWali Kelas XII Agama 1, Pembina Sanggar Drama dan Puisi
 197002062005012002 
 14Nurmiati, S.PdWali Kelas XII IPS 2
 197202012005012003 
 15Lina Nurliana, S.PdWali Kelas X IPS 1
 197506102005012010 
 16Selvia Andriyani, S.PdWali Kelas XI IPA 1 / Kepala Lab. Kimia
 197502142005012006 

Data Guru MAN 2 Lubuklinggau

NoNama/NIPTugas Tambahan
 17Wardiana, S.PdWali Kelas XI IPS 1
 197810182005012004 
 18Dra. KartiniWaka Bidang Penjamin Mutu Madrasah
 196906182005012003 
 19Dra. MuryatiPembina PMR dan UKS
 196510102005012003 
 20M. Soleh, S.AgPembina Keagamaan dibidang BTA (Baca Tulis Al Qur’an)
 196801042003121001 
 21Ernawati , S.AgWali Kelas XII Keagamaan 2
 197203202005012009 
 22Harwo Pranoto, S.Pd 
 197606242005011007 
 23Sukma Dewi, S.PdWali Kelas X IPA 2
 198004262006042002 
 24Heri Rosita, S.Pd.IWali Kelas XI Agama 2
 198209292006042003 
 25Hesinovia, S.SiWali Kelas XII IPA 3 / Pembina Olimpiade Fisika, Pembina 9K
 198311082010012016 
 26Sovia Adiningsih,S.PdWali Kelas XI IPA 3, Pembina Olimpiade Kimia
 198205052009122001 
 27Anggra Okthora,S.PdWali Kelas XII IPA 1, Pembina Rohis
 198410052009011005 
 28Haryanti Gustiani, S.AgWali Kelas X Agama 3,  Pembina Sanggar Seni Suara dan Tari
 197408142007102006 
 29Joharudin,S.Pd.IWaka Kesiswaan
 198102192009121002 
 30Willy Candra, S.PdPembina Olahraga
 198812212011011003 
 31Rezeki Irawan, S.SiWali Kelas X IPA 3, Pembina Olimpiade TIK
 198308252011011007 
 32Rusmaneli, M.PdWali Kelas XI Keagamaan I, Pembina Debat dan Pidato Bahasa Inggris
 198705052011012027 
 33Rahman Santo Haji, S.PdWali Kelas X Agama 2
 198408282019031009 
 34Nasrullah, M.PdPembina Osim dan LKS
 198607122019031008 
35 Agus Irawan, S.Pd.IWali Kelas X IPS 3
 198810082019031008 
 36Sarina, M.PdWali Kelas X IPS 2
 199107292019032016 
 37Marilin Aprilia, S.PdWali Kelas XI IPS 2
 199304242019032031 
NoNamaTugas Tambahan
 38Aliyah Umar, SEWali Kelas XI IPS 2, Pembina Olimpiade Mapel Ekonomi
 39Teti Mariyani, S.Pd 
 40Leni Hendrani,S.SiPembina Olimpiade Astronomi
 41Dian Ekawati, S.Ag 
 42Rie Pitande, S.PdPembina Paskibra
 43Sutia Ningsih, S.Pd.IGuru Piket
 44Eti Kus Endang, S.PdPembina Olimpiade Mapel Geografi dan Kebumian
 45Imam Asrori, M.Pd.I 
 46Ruri Astiwi, S.Pd 
 47Reni Khoirowati, S.PdPembina Marching Band
 48Apriyani, S.Pd.I 
 49Ummul Hikmah.H, S.Pd.I 
 50Rara Ayu Amanda, S.Pd 
 51Fransiska Mainurianti, S.Pd 
 52Ardi Zulpassa, S.Pd 
 53Mu’atiah Bella, S.Pd 
 54Yuni Andriani, S.Hum 
 55Sely Yupita, S.PdLaboran IPA (Fisika, Kimia, Biologi), dan Pendamping Waka
 56Puspa Ariyani, S.KomPendamping Waka
 57Nova Reliza, S.PdGuru Piket
 58Desti Kurniawati, S.PdPembina Pramuka Kelas X
 59Betrik Apri Nayusman, S.Pd 
 60Etris Zusagka, S.PdPembina Pramuka Kelas XI
 61Syakroni, S.Ag 
 62Fadilah Ariyanti Dwi Saputri,SE 
 63Edi Triyono, S.Pd.I 
 64Septi Efriana, S.Pd 
 65Putri Nilam Cayo, S.Si., M.Sc